Turabashimiye, mwahejeje icigwa “GUSHINGA ISHIRAHAMWE RYO KUGWIZA UMWIMBU” neza cane!

Musabwe gusubiramwo neza icigwa mugategera imbere yo kwugurura ikibazo kijanye n’iki cigwa.

Kubera ko mukora rimwe, iyi ncuro ishobora kuba iyigutuma uronka impamyabumenyi y’iki cigwa canke kuyitakaza.

Turabasavye rero, mwugurure icigwa mwumva ko mwiteguye neza!