Musabwe kubanza kuriha amafaranga angana n’ibihumbi icumi y’amarundi (10.000 BIF) kuburyo bwanone ECOCASH kuri izi nomero z’uwitwa Edifax NDAYIKENGURUTSE.

(+257)71875772

Muhejeje kuriha muca muhabwa “ijambo kabanga” (Mot de passe) ribaha uburenganzira bwo kwinjira mucigwa nyezina.

Ivyo bibashikira bitarenze amasaha 5 kuva murungitse ayo mafaranga!

Muza guca mufyonda ngaha aho handitse Ibikurikira kugira mwige.

Murakoze!

Translate »